menu

Activiteiten en nieuws 

JANUARI 2023

In 2022 werden publicaties op het terrein van de sociale driegeleding ondersteund. Er werd een wervingsactie ter bevordering van abonnementen op het tijdschrift Driegonaal ondersteund. Ook werd de voorbereidende ontwikkeling van een website op het terrein van de sociale driegeleding bekostigd.


JUNI 2020

Afgelopen voorjaar vond in Driebergen de 'Eigendomsconferentie' plaats waarin een centraal thema uit de sociale driegeleding, het eigendomsvraagstuk, centraal stond. De conferentie werd, met 160 bezoekers, goed bezocht. In plenaire bijeenkomsten en werkgroepen werden meerdere aspecten van het anders omgaan met eigendom in de praktijk levendig belicht en besproken. - De stichting heeft een financiële bijdrage geleverd om de conferentie mede mogelijk te maken.

Inmiddels kijken we vooruit naar de voltooiing van een ander project waar de Arnaud Joannes Stichting bij betrokken is, namelijk de driedelige uitgave van de 'Verzamelde geschriften' van Dieter Brüll. Dieter Brüll stond mede aan de wieg van de stichting en de inhoud van zijn werk vormt nog altijd een rode draad in ons beleid.

Nadat (in 2019) Sociale driegeleding en De sociale impuls van de antroposofie (de eerste twee delen) verschenen, staat de uitgave van het derde deel voor dit najaar gepland.


Juni 2017

Het zal niet heel vaak voorkomen dat er nog gevraagd wordt naar een krant die ouder is dan die van gister. Desondanks wordt ons nog regelmatig gevraagd of er nog exemplaren zijn die in 2014 onder auspiciën van de stichting tot stand kwam, de krant waarin in reportages, interviews en achtergrondartikelen Rudolf Steiners visie op een betere wereld, de sociale driegeleding, voor een breed publiek werd beschreven.

Welnu, van één van de verspreiders ontvingen we destijds een aantal kranten retour zodat we u kunnen melden: de ´krant van een betere wereld´ is nog steeds beschikbaar en we sturen u graag (minimaal 5) exemplaren toe, gratis en voor niks.

Belangstelling?

Mail naar


September 2016

In de afgelopen periode ondersteunde de Arnaud Joannes Stichting enkele initiatieven op het gebied van staatsvrij onderwijs, dat wil zeggen: onderwijsinitiatieven waar geprobeerd wordt om - vrij van overheidsbemoeienis maar daarmee ook los van bekostiging uit overheidsmiddelen - onderwijs te bieden dat zich in vrijheid, op basis van de behoeften van de kinderen en de capaciteiten van de leerkrachten, kan ontwikkelen.

Dergelijke initiatieven werden recent gestart in Vorden, Emmen en in Breda, waar ook al een langer bestaande ‘staatsvrije vrije school’ (Amfortas) gevestigd is. De Arnaud Joannes Stichting heeft de betreffende scholen aangeboden aan hun economisch fundament te werken door gebruik te maken van expertise uit het netwerk van de stichting. Daarmee hopen we bij te dragen aan een duurzame versterking van de financiële basis van deze initiatieven.


Mei 2016

Op de reeks van bijeenkomsten die de Arnaud Joannes Stichting in samenwerking met uitgeverij Nearchus CV in de afgelopen maanden organiseerde, kan met een zekere voldoening worden teruggekeken. Bij de meeste bijeenkomsten was een grote betrokkenheid en interesse van de aanwezigen duidelijk te proeven. Op verschillende bijeenkomsten kwam het tot interessante groepsgesprekken en voor veel mensen, zo werd uitgesproken, betekende de bijeenkomsten een (soms hernieuwde) inspirerende kennismaking met het economische en sociologische werk van Rudolf Steiner.

Het aantal bijeenkomsten nam nog toe, omdat vanuit verschillende plaatsen de vraag kwam ter plekke ook een soortgelijke bijeenkomst te organiseren. Zo werd er ook een gastles ‘economie’ verzorgd op een middelbare school die door een 40-tal leerlingen bezocht werd. In totaal werden de bijeenkomsten door circa 650 mensen bezocht. Een laatste bijeenkomst die nog aan de reeks werd toegevoegd was er een die op 28 mei in Gent, België, plaats vond, waar het thema broederschap in de economie centraal stond.


Voorjaar 2016

Eén wereld, één economie

Rondom het verschijnen van Economie - de wereld als één economie van Rudolf Steiner organiseren uitgeverij Nearchus en de Arnaud Joannes Stichting een reeks van bijeenkomsten door het hele land waarin de actuele betekenis van de associatieve economie aan de hand van vele actuele thema’s aan bod zal komen.

Het gaat om ruim 20 bijeenkomsten die verspreid over het hele land plaatsvinden, van Groningen tot Middelburg en van Alkmaar tot Eindhoven.

Economische en sociale vraagstukken als het eigendomsvraagstuk; de juiste prijs; de verschillende geldkwaliteiten; samenwerken in de economie; ondernemerschap in een nieuwe economie komen daarbij aan bod. De bijeenkomsten worden verzorgd door een bonte stoet van sprekers en inleiders, zoals Arjen Nijeboer, Koos Bakker, Marijke Meijer, Liesbeth Takken, Wouter Kamphuis, Chiel Labruijère, Luuk Humblet, Frans Wuijts, Inno Kock, Jan Saal, Martin van den Broek en John Hogervorst.


1 november 2014

‘De krant van een betere wereld’ vliegt weg!

We hebben nog zo’n 150 adressen waar we de krant over Rudolf Steiner als maatschappijvernieuwer naar toe hadden willen sturen. Maar of we dat gaan halen?

Nu de krant inmiddels enkele weken in roulatie is, krijgen we uit binnen- en buitenland uiterst positieve reacties. Veel mensen vragen of we er méér kunnen sturen. Scholen melden zich met de wens om voor alle ouders een exemplaar te mogen ontvangen, particulieren verspreiden er tientallen in hun eigen omgeving en nemen de krant mee naar bijeenkomsten, leesgroepjes en familie.

Wij zijn er blij mee, want daar was de krant voor bedoeld!

Wilt u de krant ook verder verspreiden? We gaan u er graag (minimaal 15 exemplaren) toesturen en dat kost u niets. Mail naar

Wilt u de krant digitaal lezen en per email aan uw kennissen aanbieden?

U kunt hem hier downloaden...

En wilt u de krant op uw website, facebookpagina of langs welke weg dan ook doorgeven? Ga uw gang!

Een kleine greep uit de reacties

“Ik ben heel blij met dit krantje: geweldig dat R.St. ook eens op deze manier uitgebreid in de belangstelling komt.”

“Hartelijk dank voor het toezenden van deze krant. Wij hebben 50 kranten toegezonden gekregen, maar zouden het fijn vinden om al onze ouders en leerkrachten een krant te kunnen geven. Wij hebben 120 gezinnen op school en 21 leerkrachten. Graag willen wij u verzoeken ons nog 91 of 100 kranten toe te sturen. Is dat mogelijk?”

“Graag zou ik nog tien exemplaren van de ‘De krant van een betere wereld ontvangen’. Woensdag a.s. verzorg ik bij ….. in …. een studiebijeenkomst voor 10 mensen die beslist geïnteresseerd zijn in zo’n krant.”

“Ik ontving deze week Seizoener, en kreeg daarbij de krant 'Rudolf Steiner als maatschappijvernieuwer'

Ik ben op zoek naar meerdere van deze prachtige exemplaren, is het mogelijk deze eventueel in een tiental exemplaren te kunnen bestellen?”

“Ik heb het nagevraagd maar alle exemplaren zijn ondertussen meegenomen. We hebben een plek bij de receptie waar informatiebladen liggen en we hadden nog 1 inkijkexemplaar van het krantje liggen, maar zelfs dat exemplaar is ongezien door iemand meegenomen! Het zou helemaal geweldig zijn als u nog een paar exemplaren kunt sturen want er zijn zeker nog geïnteresseerden die dit speciale krantje willen lezen.”


7 oktober 2014

Maak de 'onbekende Rudolf Steiner' bekend!

De 24 pagina's tellende krant over Rudolf Steiner als maatschappijvernieuwer is nu ook als PDF-bestand beschikbaar gemaakt. Terwijl een deel van de papieren oplage van de krant (33.000 stuks) nog verspreid moet worden, is van verschillende kanten verzocht om de krant ook als PDF-uitgave via het internet te verspreiden.

De krant staat boordevol artikelen over het werk van Rudolf Steiner als maatschappijvernieuwer en econoom en biedt o.m. artikelen over sociaal ondernemerschap, associatieve economie en directe democratie, beschrijft de vruchtbare kracht van een vrij geestesleven en bericht over hoopvolle initiatieven en projecten over de hele wereld.

Maak kennis met de onbekende Rudolf Steiner en deel de krant met wie je maar wilt!

klik hier om de krant te downloaden


1 oktober 2014

Rudolf Steiner als maatschappijvernieuwer

Is het zo dat Rudolf Steiner geleidelijk aan uitgroeit tot een van de ’groten van de 20e eeuw’?

Als oprichter van de vrije scholen, als geestelijk vader van de biologisch-dynamische landbouw, als inspirator van kunstenaars, als vernieuwer van het esoterisch christendom en op andere manieren geniet hij in steeds meer kringen een vorm van erkenning.

De meest onbekende Rudolf Steiner is Rudolf Steiner als maatschappijvernieuwer en econoom.

Voor de Arnaud Joannes Stichting ligt in het werk van deze ‘onbekende Rudolf Steiner’ zijn meest actuele en urgente betekenis: de sociale driegeleding en de ‘associatieve economie’ bieden uiterst vruchtbare antwoorden op de grote vragen van deze tijd.

De Arnaud Joannes Stichting belicht ‘de onbekende Rudolf Steiner’: in een krant die in de komende weken in een oplage van 33.000 exemplaren in Nederland en België verspreid wordt, staat het werk van Rudolf Steiner als econoom en maatschappijvernieuwer centraal.

De 24 pagina’s tellende krant wordt onder meer verspreid via vrije scholen en winkels en wordt bijgesloten in verschillende antroposofische bladen. De krant bevat artikelen over onder meer de financiële crisis, eerlijke economie, directe democratie en vrij onderwijs, interviews met Koos Bakker, John Hogervorst, Arjen Nijeboer en Biba Schoenmaker en vertelt ook over hoopvolle initiatieven verspreid over de hele wereld.


© Arnaud Joannes Stichting 2011-2024