menu

Doelstelling 

Achtergronden  

De doelstelling van de stichting is:

”… het bevorderen van wetenschappelijke, sociale, geestelijke, culturele en andere werkzaamheden ten algemenen nutte, uitgaande van geesteswetenschappelijke beginselen zoals aangegeven door Dr. Rudolf Steiner.

De stichting beoogt niet het maken van winst.” [Statuten, Artikel 2]

In overeenstemming met de rode draad die vanaf de oprichting in het werk van de stichting centraal stond, richt de Arnaud Joannes Stichting zich in het bijzonder op de ’sociale impuls van de antroposofie’.

© Arnaud Joannes Stichting 2011-2023