menu

Info en contact 

Arnaud Joannes Stichting  

KVK 41238025
RSIN 0070.13.875

Bestuur

Het bestuur van de Arnaud Joannes Stichting bestaat uit Paul Boon (secretaris-penningmeester), Ben Gevonden en John Hogervorst (voorzitter).

Contactgegevens

Postbus 302
3500 AH Utrecht

Doelstelling

“… het bevorderen van wetenschappelijke, sociale, geestelijke, culturele en andere werkzaamheden ten algemenen nutte, uitgaande van geesteswetenschappelijke beginselen zoals aangegeven door Dr. Rudolf Steiner.

De stichting beoogt niet het maken van winst.” [Statuten, Artikel 2]

Beleidsplan 2022-2025

De Arnaud Joannes Stichting richt zich in het bijzonder op de zgn. ‘sociale impuls van de antroposofie’, zoals deze bijvoorbeeld is beschreven door Dieter Brüll in zijn gelijknamige werk. (Voor nadere informatie over de sociale impuls van de antroposofie: zie Achtergronden > doelstelling)

Dat betekent dat mensen, initiatieven, projecten e.d. die werkzaam zijn c.q. zich inzetten ten behoeve van (de verbreiding van) de ‘sociale impuls van de antroposofie’ in aanmerking kunnen komen voor een vorm van ondersteuning door de Arnaud Joannes Stichting. (Voor nadere informatie over de criteria die bij het beoordelen van aanvragen worden gehanteerd, zie Achtergronden > de Stichting.)

Naast het beoordelen van aanvragen zal de Stichting waar mogelijk zelf activiteiten initiëren die met name gericht zijn op het verder bekend maken van de verschillende elementen van de sociale impuls van de antroposofie.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Klik hier voor een overzicht van activiteiten en financiën van voorgaande jaren:

Verslag-2021-2022.pdf

Verslag-2020-2021.pdf

Verslag-2019-2020.pdf

verslag-2018-2019.pdf

verslag-2017-2018.pdf

verslag 2016-2017.pdf

verslag 2015-2016.pdf

verslag 2014-2015.pdf

verslag 2013-2014.pdf

verslag 2012-2013.pdf

verslag 2011-2012.pdf

© Arnaud Joannes Stichting 2011-2024